Strona serwisowa

UWAGA: Od dnia 27 czerwca 2023 r. funkcjonalność strony cc.obywatel oraz obecnej wersji aplikacji Chiron została wyłączona.

Obecnie w celu dokonania zdalnej recertyfikacji lub odblokowania karty konieczne będzie pobranie i zainstalowanie aplikacji Chiron w nowej wersji dostępnej na platformie szkoleniowej oraz na serwerze SD sd.coi.gov.pl.

Certyfikaty przeterminowane będzie można odnawiać wyłącznie z wykorzystaniem sieci wydzielonej.

Po sieci zewnętrznej będzie można odnawiać tylko certyfikaty ważne, nie wcześniej jednak niż na 60 dni przed końcem ich ważności, od momentu otrzymania powiadomienia mailowego o terminie ważności certyfikatu.