Wymiana Certyfikatów

Recertyfikacja certyfikatów przechowywanych w pliku p12/pfx wydanych przez Centrum Certyfikacji.

Instrukcja recertyfikacji

Certyfikat CA Infrastruktura